V poslední době bylo slyšet nemálo láteření kvůli GDPR. Toto Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů totiž mnoha lidem, spravujícím osobní údaje lecjakého druhu, způsobilo nemalý bolehlav změnami, jež přineslo.

gdpr

GDPR totiž stanovilo nový způsob zpracování a nakládání s osobními údaji, tak, aby se v rámci možností zabránilo jejich zneužívání v dnešní době, kdy došlo a stále dochází k významnému technologickému pokroku informačních a komunikačních technologií, což přináší mimo výhod právě i rizika.
Budu-li to na okamžik troch bagatelizovat, když o nás ví kamarád, že chodíme sousedovi za manželkou, a řekne to dotyčnému podváděnému sousedovi, víme, kdo za tím je, a dáme kamarádíčkovi na oplátku přes ústa stejně, jako dal onen soused nám, když nás načapal in flagranti.

Jenže když se provalí daleko důležitější věci a zneužije je někdo, koho nejsme sami schopni ani dohledat a náležitě se na něm ‚zahojit‘, může být věru i hodně zle.
A proto se podle směrnice GDPR nově těší daleko lepší ochraně takové věci, jako jsou jméno, příjmení, trvalé bydliště, věk, číslo občanského průkazu, sociální status, vzdělání, příjmy, telefonní číslo, hypotéky, počet dětí, mateřská dovolená, životopis, fotografie, respektive věci spadající do zvláštní kategorie, jako jsou rasový a etnický původ, politické, náboženské a filozofické názory, členství v odborech, sexuální orientace, tělesné míry, otisk prstu, podpisový vzor, trestní delikty, údaje o zdravotním stavu či krevní skupině, zdravotní dotazník či vykřivkovaná fotografie.

brexit

Člověk, jemuž tyto údaje náleží, má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu i vymazání, může zpracování svých osobních údajů omezit, vznést námitku, nenechat o sobě automaticky rozhodovat, stěžovat si u dozorového orgánu, požadovat soudní ochranu a náhradu vzniklé újmy. A i když se zpracováním svých osobních údajů zprvu souhlasí, může tento souhlas i odvolat.
A musí mu být vyhověno. Protože jinak se ten, kdo se dostane do křížku s GDPR, dočká hodně mastné pokuty.
Protože osobní údaje lze zneužít. A není to nejednou žádná legrace.

multi-portal.czSlužbyV poslední době bylo slyšet nemálo láteření kvůli GDPR. Toto Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů totiž mnoha lidem, spravujícím osobní údaje lecjakého druhu, způsobilo nemalý bolehlav změnami, jež přineslo. ...