Je jasné, že v dneÅ¡ní dobÄ› je silniÄní doprava tím zdaleka nejvyužívanÄ›jším způsobem pÅ™epravy nejrůznÄ›jšího zboží. A není divu, koneckonců má Å™adu výhod: je levná, umožňuje v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů dostat se až přímo k odbÄ›rateli, aniž by byla nutná pÅ™ekládka, a pÅ™edevším je velmi flexibilní. A tím hlavním typem jsou nejrůznÄ›jší nákladní automobily.

OvÅ¡em ne vÅ¡echny firmy, které musí pÅ™evážet své zboží, je mají k dispozici, a to pÅ™edevším z důvodu, že je nepotÅ™ebují. Obvykle pÅ™epravují tak malý objem zboží, že se vejde i do menšího typu automobilu. AvÅ¡ak co když je potÅ™eba najednou pÅ™epravit skuteÄnÄ› velké množství?

dodavkypodstromy

V té chvíli pÅ™ichází na Å™adu služba půjÄování dodávek PůjÄovna Praha 9. Ta nabízí Å™eÅ¡ení právÄ› pro tyto případy. V Äem spoÄívá?

Již z názvu je jasné, o co se pÅ™ibližnÄ› jedná. Jde o firmy, které místo aby se samy vÄ›novaly pÅ™epravování zboží, dávají svůj vozový park k dispozici jiným, samozÅ™ejmÄ› za úplatu. To sebou samozÅ™ejmÄ› nese riziko, například se může velmi snadno stát, že se vůz stane souÄástí dopravní nehody. A aÄkoliv to nemusí být vina Å™idiÄe dodávky, Å¡koda je stejná.

ProÄ tedy firmy takové riziko podstupují? Z jednoduchého důvodu: půjÄování se jim vyplatí více, než kdyby provozovali vlastní spediÄní Äinnost. OvÅ¡em vyplatí se to také jejich zákazníkům?

modradodavka

Zde je potÅ™eba rozliÅ¡ovat dva typy. Jedním jsou ti, kteří potÅ™ebují jen jednorázovÄ› nÄ›co pÅ™evézt. Mohou to být fyzické osoby i firmy, na tom nezáleží. Zkrátka je pro nÄ› nutná jen jedna nebo dvÄ› jízdy, aby dostali to, co potÅ™ebují, z místa A na místo B. Je jasné, že pro nÄ› by bylo zbyteÄné kupovat si kvůli tomu nákladní vůz. Typickým příkladem může být stÄ›hování.

Dále tu máme zákazníky, kteří si je půjÄují dlouhodobÄ›. Jsou to pÅ™edevším zaÄínající firmy, které si svůj vozový park dosud nezařídily, avÅ¡ak pÅ™esto potÅ™ebují své výrobky dostat ke klientům.

Jak je vidÄ›t, půjÄování dodávek se vyplatí. AvÅ¡ak pÅ™esto je nutné, než do toho půjdeme, situaci dobÅ™e zvážit, abychom nakonec neprodÄ›lali.

https://www.multi-portal.cz/wp-content/uploads/dodavkypodstromy.jpghttps://www.multi-portal.cz/wp-content/uploads/dodavkypodstromy.jpgmulti-portal.czSlužbyJe jasné, že v dneÅ¡ní dobÄ› je silniÄní doprava tím zdaleka nejvyužívanÄ›jším způsobem pÅ™epravy nejrůznÄ›jšího zboží. A není divu, koneckonců má Å™adu výhod: je levná, umožňuje v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů dostat se až přímo k odbÄ›rateli, aniž by byla nutná pÅ™ekládka, a pÅ™edevším je velmi flexibilní. A tím...