Centrální banky v každé zemi jsou ve velké míře řízeny soukromými zájmy ze světa komerčního bankovnictví. 
Banky jsou firmy, které vytvářejí svůj zisk z úroků půjček, které nám poskytnou.

Banky rozhodují, komu půjčí,  co, kde a kdo to bude vyrábět. Rozhodují tak, aby to bylo pro banku ziskové, ale jestli je to prospěšné pro společnost, to už není pro ně důležité.

Úrok z půjček je vždy splatný, bez ohledu na úspěch dané firmy.
Banky neriskují tím, že by investovaly do reálného podniku, oni jen půjčují.
 
Peníze – co to je
Pokud by jsme to vyjádřili velmi jednoduše – je to prostředek, který využíváme na směnu zboží a služeb. Musíme je akceptovat při nákupu a prodeji.

·         Peníze – oběživo
musí být vždy v dostatečném množství k dispozici, aby se udržel obchod a aktivní ekonomika

·         Odpovědnost za dostatek peněz v oběhu
každý národ má svou centrální banku, která je bankéřem pro komerční banky a vládu
 
Jak si půjčuje peníze vláda
Peníze bank jsou vytvořené z dluhů a pak jako „nové peníze“ vstupují zpět do ekonomiky. Když si peníze půjčuje vláda, na oplátku vydává státní cenné papíry – dluhopisy, které  slibují k určitému datu splatit půčku s úrokem. Tyto státní cenné papíry nakupují především banky.

Ale mohou je nakoupit penzijní a investiční fondy, i jedinci, kteří mají volné prostředky. Pokud si státní dluhopisy koupí banky, je to z jejich strany vytvoření peněz – z ničeho. Vláda tak získává nové peníze ve formě půjček, které vynakládá například na veřejné služby. Kdyby tímto způsobem peníze nevznikly, důsledkem by bylo snížení ekonomické aktivity – zaměstnanost obyvatelstva.

 Shrnutí:  úvěr poskytnutý vládě je státním dluhem a je důležitou, až zásadní součástí celkově peněžní zásoby státu.
 
Válka
·         Smutná realita  …znamená vždy velké zvýšení státního dluhu
·         Enormní zisky bro banky

multi-portal.czFinanceCentrální banky v každé zemi jsou ve velké míře řízeny soukromými zájmy ze světa komerčního bankovnictví.  Banky jsou firmy, které vytvářejí svůj zisk z úroků půjček, které nám poskytnou. Banky rozhodují, komu půjčí,  co, kde a kdo to bude vyrábět. Rozhodují tak, aby to bylo pro banku ziskové, ale jestli je to prospěšné pro...