V současné době je stále více rozšířený společenský status singles. Singles domácností přibývá. Z historického a sociologického hlediska se jedná v podstatě o poměrně přirozenou záležitost. V současné době je společnost natolik rozvinutá, že člověk je schopen existovat sám za sebe a ani k tomu nepotřebuje stálého partnera, ani přímou podporu druhých lidí.
 
V pravěku lidé, aby vůbec přežili, museli žít ve společenství. Ve starověku se v určitých lokalitách stalo běžným statusem mnohoženství. Žen bylo mnohem více a ty by nebyly schopny v tehdejších podmínkách samy přežít.  Až časem se etablovala monogamie. V minulosti také mnohem intenzivněji fungovala širší rodina a například výpomoc v rámci vesnice nebo komunity. Lidé zkrátka bývali na vztazích existenčně závislí.
 
Dnes člověk dokáže vydělat dost peněz na to, aby byl nezávislý a tím i svobodný. Nepotřebuje se opírat o mezilidské vztahy, aby se mohl  životě posouvat. Ovšem nemůže vést tato svoboda až k určité formě izolovanosti?
 

Singles přináší značná rizika

To, že člověk je schopen být svým pánem, aniž by byl přímo závislý na druhých lidech se může jevit jako velmi příjemné. Člověk si určuje sám pravidla a to není pro nikoho nepříjemné. Přináší to ovšem také značná rizika. Člověk se rozvíjí mnoha směry. Jedním z nich jesociální inteligence a spolu s tím spojenéosvojování sociálních kompetencí. Lze předpokládat, že člověk singles může riskovat nižší ochotu investovat do mezilidských vztahů. Ty mohou být trochu povrchní, nebo při prvních konfliktech vztah nevydrží. Záliba ve vlastním pohodlném solitérském životním stylu vede až k nižšímu zájmu o založení rodinu a ke snižování porodnosti. Tato rizika by si dnešní mladí lidé měli uvědomovat a fenomén singles vnímat jako sice příjemné, ale přece jen dočasné provizorium.
 
Protože, jak napsal filozof a teolog Martin Buber – „člověk se stává skutečně člověkem skrze Ty“.

multi-portal.czŽivotní stylV současné době je stále více rozšířený společenský status singles. Singles domácností přibývá. Z historického a sociologického hlediska se jedná v podstatě o poměrně přirozenou záležitost. V současné době je společnost natolik rozvinutá, že člověk je schopen existovat sám za sebe a ani k tomu nepotřebuje stálého partnera, ani...