Každý z nás je čas od času vídá. Jeptišky. Kdopak jsou to ty ženy v hábitu? Možná byste odpověděli, že ženy, které svůj život obětovaly Bohu. To je samozřejmě pravda. Ale jen částečná. Pojďme se zamyslet nad tím, co přináší společnosti život žen, které se rozhodly pro celibát.
 
Když byly založeny moderní nemocnice, byly to řádové sestry, které pracovaly na pozici ošetřovatelek. Odtud pochází výraz sestřička, který používáme pro kvalifikovanou ošetřovatelku, i když se jedná o přenesený výraz. A řádové sestry slouží dodnes a na mnoha místech. Podívejme se na některé ženské církevní kongregace sester, jejichž cílem je právě služba.
 
Boromejky
Kongregace milosrdných sester Karla Boromejského patří mezi nejznámější řád. Řád vznikl po třicetileté válce, kdy v Evropě řádil mor a všude bylo plno trpících a zbídačených lidí. Řád vznikl, aby těmto lidem nabídl útěchu. To sestry boromejky činí dodnes. Sestry pracují tam, kde je to zapotřebí. V hospicích, nemocnicích, domovech pro seniory a dokonce například i v ženských věznicích.
 
Misionářky lásky
Každý jistě slyšel o Matce Tereze z Kalkaty, řeholnici, která se věnovala lidem na okraji společnosti. V zemích třetího světa zakládala sirotčince a hospice a založila řád Misionářky lásky. Řeholnice v bílém sárí dodnes slouží potřebným v celém světě. Nejčastěji ovšem tam, kde je ta největší bída.
 
Salesiánky
Tento řád by se dal nazvat jako pedagogický. Salesiánský řád založil Don Bosco. Má svou mužskou a ženskou větev. Jeho představitelky se věnují výchově dětí a mládeže, které jsou nebo by mohly být, ohroženy sociopatologickými jevy. Mají své domovy pro děti a mládež a nabízejí různé kroužky a další volnočasové aktivity.
 
Je tedy patrné, že ženy v hábitu společnosti nabízejí vzácné služby a život v celibátu má značný potenciál. Jejich odlišný životní styl tedy představuje velký přínos pro kohokoli z nás.

multi-portal.czŽivotní stylKaždý z nás je čas od času vídá. Jeptišky. Kdopak jsou to ty ženy v hábitu? Možná byste odpověděli, že ženy, které svůj život obětovaly Bohu. To je samozřejmě pravda. Ale jen částečná. Pojďme se zamyslet nad tím, co přináší společnosti život žen, které se rozhodly pro celibát.   Když byly...