Měření termokamerou vyřeší problém a především ušetří vaše peníze. Samotný postup měření je z pohledu správného závěru zcela podstatný. Nelze však v tomto případě sepsat obecný manuál pro náležitý postup, neboť se vše odvíjí od konkrétního objektu a okolnostech měření, jako je například vlhkost, okolní teplota, frekvence proudění vzduchu, přítomnost tepelného zářiče, atd.
modrý dům s terasou

Stop tepelnému úniku

Termografické měření je bezkontaktní metodou. Kdy je využíváno neviditelného infračerveného záření pro bezpečné měření povrchových teplot předmětů. Prioritou je, že lze změřit i vzdálenější a nepřístupná místa či elektrická zařízení v provozu pod napětím. Tento způsob termografického měření zaznamená mnohem rychleji teplotní změny než kontaktní měření. Ideální doba pro měření ve stavebnictví je závislá na klimatických podmínkách. Obvykle vhodné období je od listopadu do března.

Mezi hlavní výhody náleží snížení nákladů na celkovou spotřebu elektřiny, plynu a další energie. Zvýšení spolehlivosti v rámci elektrických zařízení a přístrojů. Optimalizace technologických postupů. Předností je, že je zajištěna efektivita využití energie.
termostat na zdi

Kdy využít službu v rámci měření?

V rámci využití služby měření termokamerou máte garanci v individuálním přístupu. Vše nekončí samotným měřením. Ale v průběhu jednoho roku má každý k dispozici pomoc a rady zdarma. Lze využít i záležitosti ohledně správného větrání, rady v rámci investice z hlediska úspor na vytápění apod.

Samozřejmostí je práce s kvalitní termovizní kamerou mající vysoké rozlišení a další pomocné přístroje pro náležité vyřešení každého problému. Součástí vybavení je taktéž několik prostorových teploměrů, vlhkoměrů, přístroje na určení korektního rosného bodu apod.

Pomocí měření je možno zjistit tepelný únik přes okna, sokl domu, dveřmi, podhledy apod. Zároveň lze takto velmi rychle najít skryté závady, odhalit poškození apod.

multi-portal.czBydleníMěření termokamerou vyřeší problém a především ušetří vaše peníze. Samotný postup měření je z pohledu správného závěru zcela podstatný. Nelze však v tomto případě sepsat obecný manuál pro náležitý postup, neboť se vše odvíjí od konkrétního objektu a okolnostech měření, jako je například vlhkost, okolní teplota, frekvence...