Řídkost olejů – mnohé mýty o řídkosti olejů panují v souvislosti s plně syntetickými mazivy. Někteří řidiči se domnívají, že minerální oleje jsou kvalitnější, že jsou méně tekuté a tím pádem lépe mažou, zvláště za vyšších teplot. To je pochopitelně omyl, jak minerální, tak syntetická maziva jsou specifikována viskozitní třídou a existuje jich více druhů. Pravdou ovšem je, že plně syntetický olej obsahuje více aditiv, která podporují ochranu povrchů kovových i nekovových (např. pryžových) součástí.
Výroba motorových olejů – pojem „syntetika“ zavání čímsi umělým, nepřirozeným a můžeme nabývat dojmu, že minerální mazivo je „přírodní“, zatímco syntetické je vyrobeno jako ropný derivát kdesi na výrobní lince. Pravda je ovšem taková, že oba typy olejů vznikají v laboratorních podmínkách metodou tzv. frakční destilace, liší se pouze čistotou svých složek – plně syntetické Total oleje jsou nejčistší.motor
Opotřebování maziva – nejdiskutovanějším tématem mezi řidiči je životnost. Není ovšem vůbec rozhodující, zda je olej světlý nebo zbarvený do hnědavých odstínů, nebo dokonce černý. Jeho kvalita se snižuje nejen kilometrovým nájezdem, ale i v průběhu času. Olej zkrátka stárne oxidativními procesy, rozpadají se v něm přidaná aditiva a probíhá jeho chemická degradace za vzniku jiných chemických sloučenin. Ztrácí tím své mazací vlastnosti a po určité době již nemůže dostatečně chránit kovové části v motoru.jízda v autě
Jak je to s viskozitou – dříve se pro středoevropské podmínky doporučovala maziva s viskozitní třídou 10W – jde o hustší oleje, které lépe pracují za vyšších teplot a naopak hůře mažou v silném mrazu. Dnes se však spíše doporučuje třída 5W, která je tekutější a lépe motor promaže při studených startech a krátkých jízdách. V Česku totiž převažují spíše kratší jízdy a více studených startů, většina řidičů jezdí spíše v městském a příměstském provozu, častěji startuje, zkrátka jezdíme většinou do zaměstnání, za nákupy atd., a delší trasy např. na dovolenou nepodnikáme tak často. Výjimkou jsou pouze nákladní automobily pro dálkovou přepravu anebo firemní vozy pro dálkové služební výjezdy.

multi-portal.czNákupyŘídkost olejů – mnohé mýty o řídkosti olejů panují v souvislosti s plně syntetickými mazivy. Někteří řidiči se domnívají, že minerální oleje jsou kvalitnější, že jsou méně tekuté a tím pádem lépe mažou, zvláště za vyšších teplot. To je pochopitelně omyl, jak minerální, tak syntetická maziva jsou specifikována viskozitní...