Pokud se člověk dostane do finančních těžkostí, nejednou mu nezbývá, než si vzít u někoho půjčku. Tedy zadlužit se a pak ji postupně splácet. Je to řešení, byť pochopitelně nikoliv naprosto ideální. A to proto, že se taková půjčka vesměs neobejde bez úroků a nejednou i dalších poplatků, otevřeně přiznaných i skrytých. A právě tyto peníze, jež musí dlužník vrátit poskytovateli půjčky spolu s půjčenou sumou navrch, činí půjčky tu více a tu méně nevýhodným řešením finanční tísně.
A je nasnadě, že čím méně se na takových úrocích a poplatcích zaplatí, tím lépe. Jenže jak je obejít, že? Banka nebo kterýkoliv jiný poskytovatel chce tuto ‚provizi‘ zpravidla v pevně dané výši z celé zapůjčené částky a nedá se přemluvit ke snížení.pokladnička s penězi
Řešení, jímž se dá částka zaplacená navíc zredukovat, ale přesto nejednou existuje. Nemůže si ho pochopitelně dopřát každý, někteří z dlužníků však ano.
Jedná se totiž o předčasné splacení nebankovnihypoteky.net. Tedy o to, že namísto aby dlužník splácel po celou dohodnutou dobu, nashromáždí tento celou dlužnou částku rychleji a vrátí to, co je povinován, dříve. A jakmile tím dluh zanikne, zanikne i povinnost cokoliv přeplácet.
Ovšem ono toto zdánlivě jednoduché a logické řešení zase až tak jednoduché není. Protože:

  • člověk musí takové peníze někde sehnat, což se ne každému podaří
  • a musí mu být smluvně dána možnost učinit zmíněný krok, tedy srovnat účty bez sankcí předem

mince na hromádce
Jsou to právě nebankovní společnosti, jež nejednou dávají možnost vyrovnat se i předčasně a bez sankcí. Nebankovní hypotéky bývají často právě takovými produkty, při nichž je možné vyrovnat se i dříve, než bylo dohodnuto, má-li na to dlužník prostředky. Liší se tím od třeba nejednoho bankovního produktu, kde člověk musí splatit všechny předem dohodnuté úroky, i kdyby vše vrátil předčasně, respektive kde se může vyhnout pouze části oněch úroků či musí platit sankce.
Čímž jsou zmíněné nebankovní hypotéky stejně jako jiné spotřebitelské úroky výhodnější. Protože je nesmysl, aby člověk platil úroky i tehdy, kdy už nic nedluží, že?

multi-portal.czFinancePokud se člověk dostane do finančních těžkostí, nejednou mu nezbývá, než si vzít u někoho půjčku. Tedy zadlužit se a pak ji postupně splácet. Je to řešení, byť pochopitelně nikoliv naprosto ideální. A to proto, že se taková půjčka vesměs neobejde...