Každý máme nÄ›jaké vzory. AÅ¥ už jsou to oblíbení filmoví hrdinové, aÅ¥ už jsou to hrdinové z knih nebo hrdinové zcela jiného kalibru. Jakého? Zajímá vás to? Ve svÄ›tÄ› byznysu se pohybují v zásadÄ› dva typy lidí. Jeden typ lidí jsou manažeÅ™i, kteří nejsou příliÅ¡ úspěšní v tom, co dÄ›lají. Nemusí to ale znamenat, že své práce nerozumí. Možná jen dÄ›lají nÄ›kolik drobných chyb, které ale zapříÄiňují nepříznivý stav podnikání jako celku. K odhalení chyb je ale potÅ™eba ohromné množství zkuÅ¡eností a také velká schopnost sebekritiky, sebereflexe. A samozÅ™ejmÄ› také informace, které povedou k odhalení chyb, které tito lidé dÄ›lají. A co ten druhý typ lidí, kteří se pohybují ve svÄ›tÄ› obchodu, ptáte se? Ten druhý typ lidí najdete, když využijete možnosti, kterou vám nyní pÅ™edložíme. Konference, již pořádáme, vám v tomto ohledu otevÅ™e oÄi. Vystoupí na ní velmi úspěšní lidé, kteří stojí za úspÄ›chem projektů, institucí a firem, se svými životními příbÄ›hy. Takzvané příbÄ›hy růstu pro vás budou znamenat vynikající zdroj tolik hledaných informací. Inspirace a možnost vylepÅ¡it si svůj podnikatelský a manažerský profil, to je možnost, kterou dostanete, když se na tuto akci pÅ™ihlásíte.

Konference, která stojí za zhlédnutí

NaÅ¡e konference pro vás bude jistÄ› velmi přínosným zdrojem informací. Je to v podstatÄ› jedna z velmi málo Å¡ancí, možná jediná Å¡ance, jak si poslechnout takto velké množství úspěšných manažerů a jejich životní osudy, které je dovedly k úspÄ›chu. UspÄ›t chce každý, ale zdaleka ne každý uspÄ›je. ÚÄastí na této prestižní akci si zajistíte vyšší Å¡anci na úspÄ›ch, to je jisté. Budete mít Å¡anci získat si náskok nad svou konkurencí, která tuto Å¡anci prováhá. A věřte tomu, že informace, které můžete získat, budou velmi cenné. Neváhejte tedy a zajistÄ›te si svou úÄast.

multi-portal.czKaždý máme nějaké vzory. Ať už jsou to oblíbení filmoví hrdinové, ať už jsou to hrdinové z knih nebo hrdinové zcela jiného kalibru. Jakého? Zajímá vás to? Ve světě byznysu se pohybují v zásadě dva typy lidí. Jeden typ lidí jsou manažeři, kteří nejsou příliš úspěšní v tom, co...