Při pořizování svítidla do domácnosti musíte brát ohled na vlastnosti osvětlovacího zdroje a také na jeho umístění. Co by vás mělo zajímat v první řadě, jestliže zvolíte nejmodernější technologii – LED diodová světla?

osvícení

Výhřevnost světelného zdroje – průchod elektrického proudu spotřebičem vyvolává tepelné záření a týká se to pochopitelně i osvětlovací techniky. Typickým neekonomickým ohřívadlem byla žárovka s wolframovým vláknem, ta přeměňovala elektřinu na teplo z 80 procent a pouhá jedna pětina zbývala na světlo. Značné teplo vydává i kompaktní zářivka a nejméně tepla vyzařují LED diodové žárovky, zářivky a panely. Množství vydávaného tepla je také rozhodující pro volbu samotného svítidla, které musí být zabezpečeno např. proti požáru, zvláště u dřevěných konstrukcí stropů a stěn některých dřevostaveb. Oblíbená jsou rovněž svítidla zabudovaná v podlaze, tam jsou vhodné právě LED žárovky, o něž se nespálíte při našlapování bosými chodidly.

Stupeň ochranného krytu – každé svítidlo musí výrobce označit tzv. stupněm krytí IP. Podle toho rozpoznáte, zda můžete techniku využít pouze v interiéru, nebo ji zatížit povětrnostními vlivy. První číslice od nuly do šestky vás informuje o odolnosti proti prachu a průniku pevných částic, druhé číslo od nuly do devítky znamená odolnost proti vodě a vlhkosti. Čím vyšší číslo, tím větší odolnost. Některá svítidla jsou dokonce určena pro režim v blízkosti vodních zdrojů nebo přímo pod vodní hladinou.

textura

Spotřeba elektřiny vs. životnost – tyto dva parametry vás budou zajímat pravděpodobně ze všeho nejvíce. Cena elektřiny totiž stoupá a pravděpodobně tento trend potrvá i v budoucnu, a tak se každá kilowatthodina počítá. Největší úspory dosáhnete právě zmiňovaným vhodným polovodičovým svítidlem, moderní čipy a diody se totiž vyznačují velmi nízkou spotřebou a vysokým výkonem. Důležitou roli hraje také jejich životnost, která přesahuje i 50 tisíc hodin, a návratnost investice se pohybuje v řádu měsíců.

multi-portal.czNákupyPři pořizování svítidla do domácnosti musíte brát ohled na vlastnosti osvětlovacího zdroje a také na jeho umístění. Co by vás mělo zajímat v první řadě, jestliže zvolíte nejmodernější technologii – LED diodová světla? Výhřevnost světelného zdroje – průchod elektrického proudu...